Majelis Dan Lembaga

MAJELIS TABLIGH & TARJIH

 • Ketua : Isrofil,S.Pd
 • Sekretaris : Khoirul Ikhwan,S.Pd
 • Bendahara : Sakhori
 • Anggota : 1. Sulton 2. Iwan Muzawan 3. H.Thoyib

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR & MENENGAH ( DIKDASMEN )

 • Ketua : H. Amir Mahmud,ST
 • Sekretaris : Abdul Ghoni,Lc,M.Hum
 • Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM : 1. Ir. H. Kartono 2. Bariroh Chalim,S.Pd.I
 • Wakil Ketua Bidang Sarana & Prasarana : H.Nurohman
 • Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sekolah : 1. Drs, H. Dasori 2. Drs. H. Suhud
 • Wakil Ketua Bidang Penajaman Visi Misi dan Penguatan Karakter Sekolah : 1. Turrahman,S.Pd.I 2. M.Afwan Ghifari,S.Pd
 • Wakil Ketua Bidang Humas & Riset : Drs.Hj.Uswatun Khasanah

MAJELIS EKONOMI & KEWIRAUSAHAAN

 • Ketua : H. Johani Firdaus,SP
 • Sekretaris : H.M Akil
 • Bendahara : Ali Amrusi
 • Anggota : 1. M.Nasir 2. Sopan Setiawan 3. Abdul Hamid,S.Pd 4. Moh. Soleh 5. Alfi Husni,S.Pd

MAJELIS MPKU & PELAYANAN SOSIAL

 • Ketua : Sodik Susilo,M.Kes
 • Sekretaris : Saliman,A.md
 • Anggota : 1. Khafidz Mansyur,S.Th.I 2. Edi Murphi 3. M. Baeni

MAJELIS PUSTAKA & INFORMASI

 • Ketua : Syaeful Imam,ST
 • Sekretaris : Fikri Yazid,S.Pd
 • Bendahara : Ike Markhamatun
 • Anggota : 1. Imam Subekti,S.Pd 2. Ade Nurokhim 3. Laeli Fauziyah

MAJELIS WAKAF & KEHARTABENDAAN

 • Ketua : Arif Hidayat,S.E.I
 • Sekretaris : Ahmad Basori
 • Bendahara : Yusuf Sulthoni
 • Anggota : 1. Ahmad Farhan 2. Andi H. Thoyib

MAJELIS PENDIDIKAN KADER

 • Ketua : Lukman Hakim
 • Sekretaris : Muhammad Wahyudi,S.Pd
 • Bendahara : Anik Mifti Aulia Fajri
 • Anggota : 1. Esti Ayu Kurniasih 2. Hilman Hazmy,SE 3. Kamali 4. Fatkhul Amin

LEMBAGA LAZISMU

 • Ketua : Zazuli
 • Sekretaris : Khamami
 • Bendahara : Marzuki
 • Anggota : 1. Muklis 2. Kasmuri 3. Abdul Wahid

Traffic at a Glance

Tampilan Halaman 145

Days in Range 30

Average Daily Pageviews 5

Dari Hasil Pencarian 114

IP yang unik 110

30 menit terakhir 0

Hari ini 3

Kemarin 9